Salt la navigare

Legislatie Contabilitate

 • Legea 270/2017 | legislatie contabilitate online


  Lege a prevenirii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 275/2017 | legislatie contabilitate online


  Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • HG 905/2017 | legislatie contabilitate online


  Hotarare privind registrul general de evidenta a salariatilor

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3189/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2844/2016

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3480/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3103/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • HG 846/2017 | legislatie contabilitate online


  Hotarare pentru stabilirea salriului de baza minim brut pe tara garantat in plata

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3300/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2011/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3004/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind aprobarea Procedurii de solutionare a contestatiilor prevazute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) si art. 393 alin. (4) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1852/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2017

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3357/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de resrituire / rambursare a creantelor fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OUG 81/2017 legislatie contabilitate online


  Ordonanta de Urgenta privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieteti pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3049/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind aprobarea modelului si continutului formularului „Raportul pentru fiecare tara in parte”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OUG 79/2017 legislatie contabilitate online


  Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 209/2017 | legislatie contabilitate online


  Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2827/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind  completarea unor reglementari contabile

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2800/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii privind  anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, in cazul contribuabililor care opteaza pentru plata defalcata a TVA, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Directiva 1852/2017 | legislatie contabilitate online


  Directiva privind mecanismele de solutionare a litigiilor fiscale in Uniunea Europeana

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2927/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind procedura si conditiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • HG 701/2017 | legislatie contabilitate online


  Hotarare privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului platii unice pe suprafata, al platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda aceasta, al platii pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu, al platii pentru tinerii fermieri, precum si a plafoanelor aferente ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, pentru speciile bovine si ovine/caprine, si a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2743/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind optiunea de aplicare a mecanismului de plata defalcata a TVA”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2372/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului, continutului, precum si a instructiunilor de completare a formularului (700) „Declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal”, cod 14.13.01.10.01

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2855/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind stabilirea procedurii de acordare a facilitatii fiscale prevazute la art. 60 pct. 3 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2343/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind stabilirea procedurii de acordare a facilitatii fiscale prevazute la art. 60 pct. 3 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2326 /2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind stabilirea procedurii de acordare a facilitatii fiscale prevazute la art. 60 pct. 3 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OG 30/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OG 25/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordonanta privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OG 23/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordonanta privind plata defalcata a TVA

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2326/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind declaratiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace elctronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanta

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OUG 53/2017 legislatie contabilitate online


  Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OG 4/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 177/2017 | legislatie contabilitate online


  Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Coul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 895/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OUG 42/2017 legislatie contabilitate online


  Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1546/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1381/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1382/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • HG 284/2017 | legislatie contabilitate online


  Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 625/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2017

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 591 /2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 264/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 543/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 16/2017 | legislatie contabilitate online


  Lege privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 240/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 511/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal  si formular

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 164/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 591/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 605/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societati, cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, supuse inmatricularii la registrul comertului si pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societati, cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza legii societatilor nr. 31/1990, supuse inmatricularii in registrul comertului care nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitati economice care implica operatiuni in sfera de aplicare a TVA

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 166/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 2/2017 | legislatie contabilitate online


  Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1475/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3706/2017 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor incheiate de angajatori nerezidenti care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si ale acordurilor privind sistemul de securitate sociala la care Romania este parte, precum si a altor aspecte procedurale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OUG 3/2017 legislatie contabilitate online


  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • HG 1/2017 | legislatie contabilitate online


  Hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater