Salt la navigare

Legislatie Contabilitate

 • Legea 263/2019 legislatie contabilitate online


  Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 589/2019 / legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • HG 935/2019 legislatie contabilitate online


  Hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 565/2019 / legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a a obligatiilor de plata accesorii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 728/2019 / legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii, in conformitate cu prevederile cap. II – Anularea unor obligatii accesorii din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3008/2019 / legislatie contabilitate online


  Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei de Administrare Fiscala nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1142/2019 / legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii potrivit art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2862/2019 / legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • HG 773/2019 legislatie contabilitate online


  Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 179/2019 legislatie contabilitate online


  Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum si pentru modificarea art. 7 pct 15 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 176/2019 legislatie contabilitate online


  Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 172/2019 legislatie contabilitate online


  Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • HG 724/2019 legislatie contabilitate online


  Hotarare privind stabilirea pentru anul 2019 a cuantumului per hectar al platii unice pe suprafata, al platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda aceasta, al platii pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu, al platii pentru tinerii fermieri si a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru masura din sectorul zootehnic, speciile ovine si caprine

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3063/2019 / legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberate
 • Ordin 3126/2019 / legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii si privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii principale in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberate
 • Ordin 2892/2019 / legislatie contabilitate online


  Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2019

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2810/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii principale in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2806/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificatiei pentru plata cu anticipatie a sumelor de plata reprezentand contributie individuala de asigurari sociale de sanatate, stabilite prin decizii de impunere anuala, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilitati fiscale si pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2362/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale datorate bugetului local

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2273/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrate Fiscala nr. 3049/2017 privind aprobarea modelului si continutului formularului „Raport pentru fiecare tara in parte”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OG 19/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2227/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OG 12/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OG 13/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordonanta pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1975/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind sigiliile utilizate in cadrul activitatii Directiei generale antifrauda fiscala

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2098/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru modificarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative si de executare pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 727/2019

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OG 6/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordonanta privind instituirea unor facilitati fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 162/2019 | legislatie contabilitate online


  Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societatilor nr. 31/1990

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 156/2019 | legislatie contabilitate online


  Lege pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1960/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 „Continutul cererii de acordare a esalonarii la plata si documentele jusrificative anexate acesteia” si a anexei nr. 2 „Procedura de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central” la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 90/2016

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 2493/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si completarea unor prevederi contabile

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 129/2019 | legislatie contabilitate online


  Lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 127/2019 | legislatie contabilitate online


  Lege privind sistemul public de pensii

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1783/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (085) “Optiune privind aplicarea / incetarea aplicarii prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h0 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OUG 57/2019 legislatie contabilitate online


  privind Codul administrativ

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1699/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru modificarea unor ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1369/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificatiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanta inanul 2018 a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si pentru plata cu anticipatie a obligatiilor fiscale declarate inanul 2018 prin declaratia unica

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1443/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • OUG 31/2019 legislatie contabilitate online


  Ordonanta de Urgenta privind acordarea unor facilitati fiscale si pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 84/2019 | legislatie contabilitate online


  Lege pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 60/2019 | legislatie contabilitate online


  Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 942/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creantelor bugetare datorate de debitorii aflati in procedura insolventei

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • HG 213/2019 | legislatie contabilitate online


  Hotarare pentru modificarea si completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 819/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatii / unitatii de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, precum si a modelului si continutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 1754/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 50/2019 | legislatie contabilitate online


  Legea bugetului de stat pe anul 2019

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 47/2019 | legislatie contabilitate online


  Lege a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 452/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind completarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 169/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri taxabila in Romania, precum si a modelului si continutului unor formulare

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 99/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plata pentru anul 2019

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 611/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionarea “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 114/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului „Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 167/2019 | legislatie contabilitate online


  Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal in cazul inregistrarii si anularii inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele  impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) si c) si alin. (12) lit. e) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a inregistrarii in ecopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanelor impozabile care prezinta risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 97/2019 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului si continutului formularului 204 „Declaratie anuala de venit pentru asocieri fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 3201/2019 | legislatie contabilitate online


  privind Procedura de regularizare a obligatiilor fiscale in cazul reconsiderarii unei tranzactii/reincadrarii formei unei activitati de catre organul fiscal central

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 49/2019 | legislatie contabilitate online


  pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Decizie 7/2019 legislatie contabilitate online


  Decizie privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 51/2019 | legislatie contabilitate online


  pentru stabilirea valorii de stingere a creantelor fiscale prin operatiunea de dare in plata

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Ordin 10/2019 | legislatie contabilitate online


  privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater
 • Legea 344/2019 | legislatie contabilitate online


  privind modificarea si completarea Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modern de plata

  Romania. Arad. Contabilitate. Consultant fiscal. Audit. Accounting office. Tax consultant. Tax advisor. Steuerberater